Syntetické nátěry

Syntetické nátěry (10)

Epoxidové nátěry

Epoxidové nátěry (6)

Polyuretanové nátěry

Polyuretanové nátěry (10)

Kovářské barvy (2)
Ostatní (4)

Nabídka syntetických barev - V našem sortimentu jsou barvy rozděleny na 3 hlavní skupiny a 1 vedlejší. V hlavní skupině jsou běžně užívané nátěrové hmoty v průmyslu a dělí se na : syntetické, epoxidové a polyuretanové. Od všech těchto typů nátěrových hmot dodáváme základní, plnící i vrchní barvy nebo i samozákladující v závislosti na konkrétním požadavku zákazníka.

Je všeobecně známo, že jsou stále nejpoužívanější jednodušší barvy, např. u nás na bázi alkydových pryskyřic, které ve většině případů dokáží zajistit záruku dle požadavků investorů. Tyto barvy jsou jednoduché pro aplikaci, zasychají i při nižších teplotách a životnost 5 - 10 let v závislosti na korozním prostředí je dostačující.

Pro chemicky namáhané prostředí ( např. konstrukce hal s programem moření nebo haly betonáren, krytých bazénů - vlhkostně namáhané konstrukce ) se doporučuje kombinace epoxidu a polyuretanu, případně z cenových důvodů jen epoxidový nátěrový systém. Rozdíl mezi epoxidy a polyuretany je co se týká chemických a mechanických odolností podobný, ale výsledná životnost vzhledu je u polyuretanů na několikanásobně vyšší úrovni. Jednoduše řečeno tam kde je požadavek na celkový vzhled nátěrového systému s ohledem na budoucí čas, např. 0,5 - 1 rok, tak se epoxidové emaily aplikovat nedoporučují. Jejich odolnost vůči žloutnutí a křídování a ztráta lesku je v závislosti na okolních vlivem 4 - 6 měsíců.

Na druhou stranu tam, kde je potřeba "jen" chránit kovový podklad vůči přímému nebo nepřímému působení chemikálií, vody apod. je lepší použít epoxidové systémy.